Nuvarande Temperatur

Blekinge- °

Aktuella Hndelser 2022-05-20 17:14
Nrmast aktuella hndelser inom 12 timmar syns med fetstil. Gamla passerade tider frsvinner.


TidNamnMeddelande
Torsdag vecka 01
Torsdag vecka 01

Torsdag vecka 01
] safe_mode:
Torsdag vecka 01
[#]

Torsdag vecka 01
Torsdag vecka 01
Torsdag vecka 01
Torsdag vecka 01
Torsdag vecka 01
Torsdag vecka 01
Torsdag vecka 01
~ www.facebook.com/R00t/ .
Torsdag vecka 01
Torsdag vecka 01

Torsdag vecka 01
Torsdag vecka 01
معلومات اتصالك في الانترنت
Torsdag vecka 01
Torsdag vecka 01
alt=0
Torsdag vecka 01
alt=1
Torsdag vecka 01
curpos1=temp
Torsdag vecka 01
curpos2=temp
Torsdag vecka 01
currentpos=30
currentpos=document.body.scrollTop+speed
currentpos=window.pageYOffset+speed
Torsdag vecka 01
else
else
else
else
Torsdag vecka 01
else{
Torsdag vecka 01
function initialize(){
Torsdag vecka 01
function scrollwindow(){
function startit(){
Torsdag vecka 01
if (alt==0)
if (alt==0)
Torsdag vecka 01
if (curpos1!=curpos2){
Torsdag vecka 01
if (document.all)
if (document.all)
Torsdag vecka 01
setInterval("scrollwindow()",30)
Torsdag vecka 01
size: 16pt" color="#CC9900" face="Tahoma">
Torsdag vecka 01
startit()
Torsdag vecka 01
temp=document.body.scrollTop
Torsdag vecka 01
temp=window.pageYOffset
Torsdag vecka 01
var currentpos=0,alt=1,curpos1=0,curpos2=-1
Torsdag vecka 01
var speed=1
Torsdag vecka 01
window.onload=initialize
Torsdag vecka 01
window.scroll(0,currentpos)
window.scroll(0,currentpos)
Torsdag vecka 01
}
}
}
}
}
Torsdag vecka 01
 

4523-12-31 17:45
Totalt: 53 bokningar.