Blekingevingarna

GWEF-träffar 2021

Många av de internationella träffarna ute i Europa är inställda på grund av Pandemin. Se mera under länken: https://www.gwef.eu/index.
php/treffen2021


Klubbshopens
katalog för 2021


Klicka här så kommer
du till GWCS Klubbshop

Hur man byter bakhjul
på en GoldWing 1500

Här kan du gå in på
GWCS hemsida

Bli medlem i GWCS

 


Webbare: Lennart von Dahn

Idag gratulerar vi: på namnsdagen!

Nummer två av Guldklimpen i Goldwing Club 2021

Vill du också bli medlem
i Svenska Goldwingklubben

Medlemskraven i GWCS är att man äger eller är intresserad av Honda GoldWing motorcykel. Medlemsavgiften är 400 kronor för medlem med tidning eller 200 kronor utan tidning per kalenderår.
Betalningsperioden är 1 januari till 31 december och avgiften betalas in på Bankgiro: 294-7323 eller plusgiro: 224611-4. Enligt GWCS stadgar ska namn, adress, E-post och telefonnummer ALLTID uppges av ny medlem. För medlem som är registrerad ägare till Honda GoldWing motorcykel gäller också kravet att ordonskod och registreringsnummer ska anges. Länstillhörighet ska också anges. Det behöver inte vara samma distrikt (län) som där du bor, utan du kan själv välja. Detta underlättar arbetet för våra distriktsombud när information skickas till medlemmarna i distriktet. Yrke och mobilnummer är frivilliga uppgifter. Du är också välkommen i vår gemenskap!