Goldwing Club Blekinge  

 

Anteckningar frŒn Œrs mšte …land 2 September 2006

 

 

NŠrvarande: Sšren Andersson Gšte Henriksson,Britt och Bengt Johansson, Britt-Marie och
Stig-Arne Oscarsson, Tryggve Larsson med livskamrat, Eje med fru, Lennart Jšnsson med fru,
Lars Nordqvist, Marianne Rudde'lius, Lars och Maj-Britt Trulsson, Bengt Jansson.

Nya medlemar, Birger och Marie Bondesson, Sšren kontaktar paret Bondesson. Lars och
Maj-Britt Trulsson, var ocksŒ nŠrvarande pŒ mštet.

MŒnadsmšten, klubben har som mŒlsŠttning att hŒlla mŒnads mšte pŒ Galtsjšn. Galtsjšn har
fŒtt ny arrendatorn, Lars kontaktar arenadatorn och diskuterar mšjligheten till en fas mštespunkt
fšr GWC Blekine. Mštet hŒlls som vanligt sista sšndagen i mŒnaden klockan 14.00.

Sensommartur, Mštet fšreslog en tur till …land i samband med skšrdefesten den 30 september.
Medtag fika. Detaljer via hemsidan alternativt meddelande boxen.

VŒrtur 2007, Mštet mottog tacksamt Britts och Bengts erbjudande att arrangera vŒrturen 2007.
Detaljer och resmŒl diskuteras i samband med julfesten. Alla fšrslag Šr vŠlkomna. Danmark
diskuterades som ett alternativt resmŒl.

Julfest, Jan-ke kontaktar Fritslatorpet och undersšker mšjligheten att avnjuta Šven Œrets
julmat pΠFritslatorpet.

rsmšte, Mštet beslutade att flytta 2007 Œrs Œrsmšte till julfesten och dŠrefter hŒlls Œrsmšten
vid Œrsslutet och dŒ fšrslagsvis i samband med julfesten.

Kassan, BehŒllningen i kassan uppgŒr till ca 3500 kronor. Det finns nŒgra tršjor som inte Šr
avhŠmtade av bestŠllaren och sŒledes inte betalda.

Val till styrelsen, nuvarande styrelse blev omvalde.

Internationell trŠff 2008, Mštet beslutade att utvŠrdera mšjligheten till att arrangera internationella
trŠffen i Bleking fšr 2008. NŠsta mŒnadsmšte hŒlls pŒ HŠlleviks camping dŒ HŠllevik Šr ett mšjligt
alternativ till trŠffplats. Datum; 24 september klockan 14.00, samŒkning frŒn Scandic i Karlshamn
klockan 13.30. Alla Šr vŠlkomna och delta i arbetet med utvŠrdering och fšrberedelser.

…vriga frŒgor, Vi kontaktar BMC med mŒlsŠttningen att fšrmedla aktivitets lista frŒn BMC via GWCÕs
hemsida. Vi bšr ocksŒ fšrmedla intressanta aktiviteter frŒn SMCÕs trŠffkalender.

 

Vid protokollet
 Bengt Jansson