PROTOKOLL

RSM…TE 2009-11-28

Ronneby Vandrarhem

Lennart von Dahn hŠlsade alla mštesdeltagarna (24st) vŠlkomna till Œrsmštet.

 

¤1             Lennart von Dahn valdes till ordfšrande fšr Œrsmštet

 

¤2             Roger Hjalmarsson valdes som sekreterare fšr Œrsmštet.

 

¤3             Mštet godkŠnde dagordningen.

 

¤4             VerksamhetsberŠttelse 2009

 

Klubben har haft nio stycken mŒnadsmšten pŒ olika stŠllen. rets vŒrresa 5 – 7 juni gick till RŸgen i Tyskland dŠr 13 Guldwingar var samlade. Den 26 april var vi BrŠkne-Hoby dŠr Blekinge-Posten gjorde ett stort reportage om oss och vŒra cyklar. …rarevet besškte vi den 9 maj dŠr vi grillade. Kalmarvingarna ordnade en minitrŠff i mitten av maj pŒ Norje Camping dŠr vi medverkade med nŒgra stycken deltagare. NŒgra av vŒra medlemmar besškte den Nationella trŠffen i Mora samt den Internationella i PiteŒ. Hšstens kšrningar bšrjade den 29 augusti dŒ vi gŠstade Kronobergsvingarna och hjŠlpte till att kšra barn frŒn Barnavdelningen pŒ VŠxjš Lasarett, medverkade gjorde Šven Kalmarklubben. Dagen efter sŒ hade vi mŒnadsmšte i Tingsryd och sedan var vi nŒgra stycken som kšrde med i BMC:s mc-orientering i skogarna runt Tingsryd.

Hšsten stora arrangemang den 26 september var den nu traditionella Damernas hemligas tur, som i Œr hade ett slutmŒl pŒ TrŠstŠllet i Skyrup (SkŒne) dŠr vi Œt en bastant tvŒrŠttsmiddag.

Sedan var det nŒgra som Œkte dagen efter till …land och skšrdefesten. ret slutade med Œrsmšte och en Julshow med julbord pŒ Ronneby Brunn.

 

 

¤5             Verksamhetsplanering 2010

 

Planering fšr minst nio mŒnadsmšten. VŒrresan ligger Šnnu bara pŒ planeringsstadiet men som det ser ut nu sŒ Šr Borensberg i …stergštland mŒlet och den resan kommer att bli 28 – 30 maj. NŒgon minitrŠff kommer det fšrhoppningsvis att bli i Norje, ihop med Kalmarvingarna, Ingmar och Roger mfl kommer att jobba pŒ detta. Sedan kommer …landstrŠffen i augusti samt den traditionella Damernas tur. Det kommer att bli kšrningar ihop med mŒnadsmštena under vŒren, sommaren och hšsten. Fšrhoppningsvis blir det nŒgra trŠffar under vinterhalvŒret dŠr vi kan idka inomhusaktiviteter. Sedan tillkommer den nationella trŠffen som blir pŒ Gotland och den Internationella trŠffen som kommer att hŒllas i Uppsala i Upplands lŠn.

 

 

¤6             Kassšren redogjorde fšr den ekonomi som klubben innehar. Vi har fšr tillfŠllet ett plussaldo pŒ 15 967:- . Vissa medel kan eventuellt avsŠttas fšr den planerade minitrŠffen i form av subventionerad campingavgift, trŠffmŠrken etc.

 

¤7             Val av Distriktsombud 1Œr: Nyval av Roger Hjalmarsson

 

¤8             Val av vice Distriktsombud 1Œr: Nyval av Ronny Svensson

 

¤9             Val av Sekreterare 2 Œr: Omval av Lennart von Dahn

 

¤10           Val av Kassšr 2 Œr: Omval av Bengt Pettersson

 

¤11            Val av Medlemsansvarig 1Œr: Omval av Tryggve Larsson

 

¤12           Motioner till GWCS fšreningsstŠmma delgavs mštesdeltagarna. Kommentarer angŒende dessa motioners handlŠggning o beslut diskuterades flitigt.

 

¤13           …vriga frŒgor: Birger Bondesson tog upp frŒgan om det fanns intresse att Œka till MC mŠssa. Oklarheter rŒder om det arrangeras nŒgon sŒdan under 2010. Lennart undersšker och Œterkommer. Bengt Johansson tog upp frŒgan om det planeringen infšr vŒrresa till Borensberg skulle fortsŠtta, vid senaste mŒnadsmštet antogs detta fšrslag till resmŒl. Bengt Œtog sig att preliminŠrboka ett antal rum motsv fšr denna resa. Samt att undersška ytterligare aktiviteter under denna vŒrresa. Bengt tog Šven upp deltagande vid den Nationella trŠffen pŒ Gotland under sommaren. NŒgra har eller kommer att boka in denna trŠff.

 

Ordfšrande fšrklarade Œrsmštet avslutat och tackade mštesdeltagarna fšr deras medverkan

               

 

Protokollfšrare                                           

                                                                

Roger Hjalmarsson