Johannishus, månadsmöte nr 3 2010-04-25

Information

Förslag

Vårresan

Träffar

Övrigt

Slut

Tack Corrina o Anders för MC-tur med tillhörande grillning.

Samt Pelle ”Grillfixaren”.