Månadsmöte nr 5

2010-05-15

Information

FörslagVårresanTräffarÖvrig

DO Kalmarklubben stöttade med ett löfte om att de skall kunna hjälp till att genomföra den. Så nu återstår det att analysera och sammanställa ett realistiskt underlag för beslut. Så jag uppmanar alla Blekingevingar att fundera på skall vi genomföra denna Internationella träff 2012?Det kommer att krävas mycket av oss, är min bestämda uppfattning. Det stöd vi kan få från distrikten i sydost underlättar visserligen arrangemanget men det bör ytterligare diskuteras.

Kronobergarna kommer att tillfrågas om de fortfarande vill medverka som medarrangör om det blir aktuellt med att genomföra träffen 2012.

Slut

Roger Hjalmarsson

DO Blekingevingarna