Månadsmöte nr 6

2010-06-20

Information 

Förslag 

 

Vårresan 

 

 

Träffar 

 

 

INTERNATIONELLA TRÄFFEN 2012 

Då ingen har inkommit med synpunkter tidigare på dessa punkter, så diskuterades dessa punkter ytterligare och mera ingående. En bordläggning av ”träffrågan” önskades. Detta medgavs inte då vi har haft såväl information om beslut samt en remisstid sedan förra månadsmötet.

 

Resultat = Blev oförändrat. Vi ändrar inte på beslutet (dvs vi åtar oss inte att stå som värd).

 

Övrig 

 

 

 

 

 

 

Slut  

 

Ett stort tack till Sören för en mycket trevlig MC-runda.

 

Roger Hjalmarsson 

DO Blekingevingarna