Blekinge Guldwingeklubbs Månadsmöte 100128 i Bräkne-Hoby Folkets hus  1. Lennart von Dahn hälsade medlemmarna välkomna till månadsmötet, speciellt välkomna var Per-Erik och Margareta Haraldsson som har varit med i GWCS i många år men första gången på Blekinges GWC:s träffar efter nystarten 2002. Totalt hade 16 medlemmar samlats denna söndag i Folkets Hus i Bräkne-Hoby. Lennart höll mötet p.g.a. att Roger var på GWCS Föreningsstämma i Thallin och Ronny var på semester.


  1. Lennart har fått två olika prover på Flaggor från Viksjö Brodyr för påsikt. Tryckt och broderad. Den tryckta var bäst med små enkla förbättringar, så därför kommer dessa att beställas och ha en kostnad på 100 kronor till våra medlemmar.


  1. Lennart redogjorde om styrelsens senaste styrelsemöte.

Styrelsens ansvarsområde:

Medlemsvård: Tryggve, Roger, Ronny.

Webb/Sekr: Lennart.

Ekonomi: Bengt.

Profilartiklar: Bengt, Lennart.

Klubbmaterial: Tryggve.

Miniträff med Kalmarwingarna på Norje Camping 13–16 maj. På miniträffen blir det en rundtur till Oves Motor och Claesson´s som bjuder på fika och samt eventuellt lite rabatt på inköp för deltagarna.

Dessutom har de lovat att sponsra med priser till en tipspromenad under denna miniträff.


  1. Fråga till medlemmarna om vi ska behålla STF-kortet 2011? Medlemmarnas beslut var att inte förnya kortet till nästa år då vi ej har utnyttjat det sedan Skåne Runt-rundan.


  1. Bengt redogjorde för Vårresan och 12 personer hade antecknat sig för att följa med. Sista anmälningsdagen är den 15 april.


  1. Nästa möte är den 28/3 då vi ska spela bowling på Rainbow Bowlinghall i Ronneby.


  1. Lennart tackade för uppmärksamheten och därefter blev det kaffe med dopp som fixades av Marie och Birger.Vid pennan

Lennart von Dahn

Sekr. i BWCS