Protokoll månadsmöte 10-01-24

Plats: Jämjö MC-klubbs klubbstuga

Närvarande: 13 pers.

Vid pennan: Lennart von Dahn

1. Roger hälsade alla välkomna

2. GWCS genomför föreningsstämma 26-28/2 (Tallin). Roger deltager

3. Roger redogjorde för MCRF:s MC mässa (Moped o Motorcykel branschen´s

Riksförbund) Göteborg den 23-25/4, Barkarby flygfält 30/4- 2/5.

4. Mötet enades om styrelsens förslag att börja månadsmötena klockan 11 och

köra en runda som slutar med fika och möte. Mötesplatsen bör ligga centralt i

Blekinge. Samt att körprogram delas upp med olika färdledare.

5. Lennart vD frågade mötet om det var intressant att byta leverantör av profil

kläder, alla gick med på att byta till RC-Reklam som har sitt företag i Karls-

krona, detta företag har samma klädmärken och håller samma pris. Därmed

slipper vi fraktkostnader på varorna.

Klubbflaggan är på gång av ett kinesikt företag.

6. Aktivitet under säsongen gicks i genom och mötet var med på att vi skulle

vara med på en Miniträff i Norje tillsammans med Kalmarvingarna den 13-

15/5. (Kalmarklubben återkommer.) Körning för olika organisationer t.ex. can-

cersjuka barn i Växjö tillsammans med Kronoberg och Kalmarklubbarna.

7. Vårresan till Borensberg är på gång, Bengt har bokat sju stugor och priset är

450:-/natt för 4-bäddsstugor och 700:-/natt för 6-bäddsstugor. Bokning av resan

ska göras senast den 15 april till Bengt och Britt.

8. Årets stora träffar blir Nationella träffen Gotland (Roma) 10-13/6 och den

Internationella träffen i Sverige (Uppsala) 5- 8/8.

9. Nästa månadsmöte blir söndagen den 28/2 och blir någonstans i mitten av Ble-

kinge

10. Mötet avslutades och Ordföranden tackade för deltagandet.

11. Mötet avslutades med Kaffe och fastlagsbullar.

merketillGWCS.jpg