Protokoll från Månadsmöte den 2010-03-28

Plats Ronneby Bowlinghall

 1. Roger hälsade alla välkomna till årets tredje månadsmöte.

 2. Närvarande : 20 medlemmar

 3. Roger informerade från Föreningsstämman på väg till Tallinn:
  Lennart von Dahn ingår (adjungerad) i redaktionsrådet för ”Klimpen”
  • GWCS 30 år 2011. Förslag på aktivitet?
  1 klubb eller 24 klubbar ? Klubblogga (GWCS)!
  • Oförändrad medlemsavgift
  300:-/år
  GWCS Styrelse har skickat ett brev till transportstyrelsen avseende dragkrok
  Internationella träffen 2012 i Norje Boke tillsammans med Kalmar o Kronoberg

 4. Roger lämnade förslag på Grundkurs/avrostning, SMC i Blekinge håller kursen på Bilprovningen i Ronneby den 25/4 och 22/5. Anmälan till SMC Blekinge.

 5. Ni som ska med på Vårresan till Borensberg den 28–30/5 måste anmäla sig senast den 15/4 till Bengt eller Britt Johansson

 6. Planering för eventuell samåkning till kommande årets träffar: Nationella träffen Gotland 10–13/6, Internationella träffen i Uppsala 5–8/8. Och Miniträffen i Norje tillsammans med Kalmarvingarna under 13–16/5

 7. Övriga frågor: Lennart redogjorde hur långt våra klubbflaggor var i tillverknings-processen och att webbsidan nu var uppdaterad efter tidigare önskemål.
  Bra diskussion om frågan 1 klubb i GWCS eller 24 distrikt, ett klubbmärke eller 24. Hur förhåller det sig med beställningen av våra flaggor? Mötet bestämde att flaggorna ska beställas eftersom det påbörjades innan detta förslag från GWCS kom. Vår klubbshop läggs däremot på is tillsvidare.
  Det kommer inte att bli någon Internationell träff i Norje 2012 då distrikten inte kunde ställa upp med så mycket folk och ingen ville ta huvudansvaret.
  Månadsmötena i sommar kommer att börja klockan 11.00 för att vi ska kunna köra en tur i samband med mötet.

 8. Nästa möte: Samling på Galtsjön den 25/4 klockan 11.00. Först ut med att leda turen blir Anders och Corrina.

 9. Roger tackade alla för deltagandet och för en trevlig match i Bowlingen som spelades innan möter och förklarade att Helén Andersson var bäst tätt följd av maken Sören och på tredje plats kom Eje Gustavsson.


  Vid pennan
  Lennart von Dahn